Over Kristel

DE DIËTISTE

Als diëtiste oefen ik een paramedische beroep uit. In 2008 behaalde ik mijn diploma ‘bachelor in de voedings- en dieetkunde’ aan de Katholieke Hogeschool Leuven. Hierdoor geniet ik RIZIV-erkenning en dat is goed nieuws voor jou.

Als je in het kader van de diabetespas, het zorgtraject diabetes of nierinsufficiëntie dieetadvies voorgeschreven krijgt van je huisarts, kom je dankzij mijn erkenning in aanmerking voor een gedeeltelijke tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.Bepaalde mutualiteiten geven ook een bijkomende tegemoetkoming voor hun leden in het kader van dieetadvies. Meer info over tegemoetkomingen ikv dieetadvies vind je onder de rubriek " Tarieven ".

Naast mijn basisopleiding heb ik me gespecialiseerd in sportvoeding en voedselallergiën en -intoleranties.

 

MIJN OPLEIDING

 • Afgestudeerd als Bachelor in de Voedings- en dieetkunde aan de katholieke Hogeschool Leuven sinds 2008
 • Voeding bij Sport aan de AP Hogeschool Antwerpen + vakgroep Revaki van de Universiteit Antwerpen, 2014
 • FODMAP King's College London, 2016
 • Post HBO opleiding Voedselallergiën Utrecht, 2017
 • Opleiding + intervisie voedselallergiën en intoleranties met  Allergiediëtisten 2017-2018-2019
 • EAACI- member (European Academy of Allergy and Clinical Immunolgy) sinds 2017

 

MIJN VISIE NASTREVEN

Elke diëtiste streeft ernaar om de algehele gezondheid van de patiënt te bevorderen. Om je optimaal te kunnen begeleiden sloot ik me aan bij de Vlaamse Beroepsvereniging voor voedingsdeskundigen en diëtisten. Overleg plegen met huisartsen, samenwerken met het Lokaal Multidisciplinair Netwerk, bijscholingen volgen … Dit alles zorgt ervoor dat je bij mij altijd mag rekenen op wetenschappelijk onderbouwd dieetadvies. Bovendien heb ik me verdiept in 2 expertisedomeinen om gericht patiënten/cliënten te kunnen helpen.

 

MIJN EXPERTISE

Als specialisatie koos ik voor voeding bij (top)sport. In 2014 studeerde ik af als sportdiëtiste aan de Artesis Plantijn Hogeschool te Antwerpen. Ben je amateur of beroepssporter? In de aanloop naar een toernooi of wedstrijd kan je voor de nodige begeleiding bij mij terecht. Je krijgt eveneens voedingsaanbevelingen om het herstel na de inspanning of sportprestatie te bespoedigen.

Verder heb ik me gespecialiseerd in maag-darmproblematiek. Spijsverteringsproblemen kunnen een enorme invloed hebben op je dagelijkse leven wanneer klachten zich uiten in diarree, darmrommelingen, buikpijn, constipatie, winderigheid, vermoeidheid enz. Naast deze klachten kunnen spijsverteringsproblemen ertoe leiden dat je darmen niet de kans krijgen de nodige voedingsstoffen op te nemen. Je hebt er dus alle baat bij om een gezonde darmfunctie te bekomen.

De oorzaak van deze spijsverteringsproblemen kunnen liggen in diverse aandoeningen of ziektes maar kunnen ook hun oorzaak vinden in een ongezonde eetgewoonte. Enkele andere voorbeelden van oorzaken van spijsverteringsproblemen zijn:

 • Voedselintoleranties zoals lactoseintolerantie, glutenintolerantie, ...
 • Voedselallergieën zoals oa. koemelkeiwitallergie, pinda allergie, kruisallergie met boom/graspollen enz.
 • Prikkelbare Darm Syndroom (PDS), ook wel spastisch colon genoemd
 • Inflammatoire darmaandoeningen ( chronische ontsteking van de darm) zoals Colitis Ulcerosa en de Ziekte van Crohn
 • Candida
 • Lekkende darm/leaky gut

Door mijn praktijkervaringen is duidelijk geworden dat er steeds meer vraag is naar gespecialiseerde begeleiding in voedingsallergieën. Daarop ben ik me in Utrecht bij onze noorderburen gaan verdiepen in de voedingsallergieën en hun kennis hierover. Voedingsallergieën vragen een gespecialiseerde kennis vanwege hun complexiteit. Patiënten komen vaak met de resultaten van een bloedanalyse of allergietest bij een diëtiste terecht. Deze resultaten zijn niet altijd éénduidig. Een opgegeven dieetlijst van een allergoloog brengt soms extra vragen met zich mee voor een patiënt en dan is begeleiding hierbij wel welkom. Bovendien krijgt men vaak enkel een diagnose te horen en gaat men als patiënt op zoek naar een diëtiste die een voedingsplan kan opstellen.

Bij maag-darmklachten, voedingsintoleranties of andere spijsverteringsproblemen en voedingsallergieën kan een aangepaste voeding de klachten verminderen en een onderdeel zijn in de behandeling van deze aandoeningen.

 

BIJSCHOLINGEN - NAVORMING - SPECIALISATIE

 • EAACI Hybrid 2021
 • Help mijn kind heeft buikpijn, Allergiediëtisten, 2021
 • FAAM EUROBAT DIGITAL 2020
 • EAACI congress, Lisbon, Portugal, 2019
 • Allergy School EAACI, Parijs, France, 2019
 • Bijscholingen en intervisies Allergiediëtisten 2016- nu
 • FAAM Kopenhagen 2018
 • EAACI congress Münich 2018
 • Post HBO opleiding Voedselallergiën (Utrecht)
 • A low FODMAP diet in functional gastrointestinal disorders: King's College London, 2016
 • Food Intolerance: FODMAPS, gluten and beyond: Gastrodiet 2015, Monash University, Prato, Italië
 • Maag-darm-levercongres – nieuwe inzichten in het FODMAP-dieet (Sana: Vereniging voor gezondheid en welzijn)
 • Hoe de energiebehoefte van mijn patiënt bepalen?
 • Eetstoornissen en persoonlijkheid: uitdagingen voor diagnostiek en behandeling
 • Hydratatie, water lost veel op
 • Mindful eating: mindfulness en voice dialogue
 • Voeding en zwangerschap
 • Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie
 • Interpreteren van bloedwaarden